جذب دانشجویان بین‌الملل

دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اداره کل امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان با هدف گفتمان سازی در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور جهت تحصیل، ایجاد موازنه در جریان مهاجرت‌های علمی دانشجویی و شبکه‌سازی برای گسترش زیست بوم کنش‌گران جذب دانشجویان بین‌المللی اقدام به برگزاری جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی کرد.

افتتاحیه مرکز

 

ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی افتتاح شد

ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی افتتاح شد

ساختمان جدید مرکز آموزش زبان فارسی ۱۸ شهریور با حضور رییس دانشگاه، معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور وزارت علوم، معاونین و جمعی از مدیران دانشگاه افتتاح شد.

مدارک ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- یک قطعه عکس 3*4

2- کپی پاسپورت

3- فرم ثبت نام تکمیل شده

* توجه: تا یک هفته پیش از شروع دوره مدارک کامل ارسال شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند فرم ثبت نام را در این قسمت دانلود کنند. 

فرم ثبت نام

 

مدارک ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- یک قطعه عکس 3*4

2- کپی پاسپورت

3- فرم ثبت نام تکمیل شده

 

علاقه‌مندان می‌توانند فرم ثبت نام را در این قسمت دانلود کنند. 

فرم ثبت نام

 

مدارک ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- یک قطعه عکس 3*4

2- کپی پاسپورت

3- فرم ثبت نام تکمیل شده

 

علاقه‌مندان می‌توانند فرم ثبت نام را در این قسمت دانلود کنند.